Vaskularna hirurgija

Vaskularna oboljenja mogu biti lokalizovana na arterijama, venama i limfaticima. Najgrublje uzevši, oboljenja arterija se manifestuju ishemijom, a oboljenja vena i limfatika se manifestuju venskim ili limfnim zastojem (otokom). Pored oboljenja, značajne su i povrede krvnih sudova, pri čemu se povrede arterija manifestuju kliničkim sindromom hemoragije i/ili ishemije, povrede vena se manifestuju venskim krvavljenjem, a povrede limfatika limforejom.

Ass. dr Ivan Tomić, specijalista vaskularne hirurgije

Ass. dr Perica Mutavdžić, specijalista vaskularne hirurgije

CENOVNIK

Pregled vaskularnog hirurga
6000,00 rsd
Pregled vaskularnog hirurga + color doppler jedne regije
9000,00 rsd
Color doppler krvnih sudova gornjih ekstremiteta
5000,00 rsd
Color doppler krvnih sudova donjih ekstremiteta
5000,00 rsd

Cene su informativnog karaktera, za više informacija pozvati: 0601578095
ili 0601578035

Duomedica