Kardiologija

Dr Marko Milanov, spec. interne medicine

Ass.dr Miloš Grujić, specijalista kardiohirurgije

Dr Maja Bijelić, specijalista pedijatrije- kardioog

Anti aging

Ass. dr Jelena Čumić, spec anestezilogije, sertifikovani lekar za antiaging procedure

Dr Ana Cvijić, spec anesteziologije, sertifikovani lekar za antiaging procedure

Pedijatrija

Dr Milica Tasić, specijalista pedijatrije - neontolog

Nefrologija

Ass. dr sci.med Petar Đurić, specijalista interne medicine

Pulmologija

Ass. dr Branislav Ilić, spec. interne medicine

Dr sci.med. Biljana Lazović, spec. interne medicine

Neurologija

Dr Branislav Ralić, specijalista neurologije

Psihijatrija

Dr Bane Zečević, specijalista psihijatrije

Endokrinologija

Dr Boban Stepanović specijalizant endokrine hirurgije

Prim dr. sci. med. Goran Vanja Zorić, subspecijalista endokrine hirurgije

Reumatologija

Dr sci. med. Milica Grujić, specijalista interne medicine - reumatolog

Ultrazvučna dijagnostika

Dr Milica Stanucević, specijalista radiologije

Dr Danijela Sekulić, specijalista radiologije

Dr Biljana , specijalista radiologije

Vaskularna hirurgija

Ass. dr Ivan Tomić, specijalista vaskularne hirurgije

Ass. dr Perica Mutavdžić, specijalista vaskularne hirurgije