Pulmologija

Pulmologija je grana medicine koja se bavi bolestima pluća i organa za disanje. Lekar specijalista pulmologije naziva se pulmonolog.

Ass. dr Branislav Ilić, spec. interne medicine - pulmolog

Dr sci.med. Biljana Lazović, spec. interne medicine - pulmolog

CENOVNIK

PREGLED SPECIJALISTE
6000,00 rsd
KONTROLNI PREGLED
3000,00 rsd
INHALACIJE
1500,00 rsd
KISEONIČNA TERAPIJA
1500,00 rsd
DEZOPSTRUKTIVNA TERAPIJA
3000,00 rsd + LEK

Cene su informativnog karaktera, za više informacija pozvati: 0601578095
ili 0601578035

Duomedica